Home » Diensten

Diensten

Trainen en E-cursus
Maken
Beheren
Management consultancy

Maatwerk

Trainen

Het maken van toepasbare regels voor de omgevingswet is voor veel bevoegd gezagen een nieuwe taak. Daarom begint onze dienstverlening met een kennissessie. Hierin komen onderwerpen als integraal werken, annoteren, werkingsgebieden, de bruidsschat, de STTR en de RTR aan de orde.

Vervolgens gaan we zo snel mogelijk praktijkgericht aan de slag onder het motto ‘voordoen, meedoen, zelf doen’. Daarbij maken we gebruik van de software, die u daarvoor heeft aangeschaft. Bijvoorbeeld de Berkeley Modeler, de STTR builder, Regeldienst of de Regelbeheertool. Ook als u zelf nog geen software heeft aangeschaft kunnen wij u verder helpen.

Het resultaat is een basis set van goed werkende toepasbare regels en een handboek met ‘best practices’ voor het vervolg.

Dit traject voeren wij bij meerdere bevoegd gezagen uit. Na het volgen hiervan zijn de deelnemers goed in staat om zelfstandig aan de slag te gaan. Voor meer informatie, zie de casus beschrijving zoals we die hebben toegepast bij onder meer Almelo en Overbetuwe.

E-cursus

In samenwerking met BerghauserPont bieden wij een E-cursus aan voor het maken van toepasbare regels. Deze E-cursus bestaat uit 6 lessen met theorie, webcolleges en praktijkvoorbeelden.

Regel-Service biedt ondersteuning in het maken van de toepasbare regels voor omgevingsplannen en verordeningen. Wij stellen hiervoor richtlijnen en een Regel-Bibliotheek beschikbaar. Zie ook onze procesaanpak. Dit garandeert zowel kwaliteit als een efficiënte werkwijze voor het op maat maken van lokale toepasbare regels voor uw plan of verordening.

U kunt er voor kiezen om het maken van de toepasbare regels in eigen beheer te doen, waarbij wij ad-hoc ondersteuning bieden (bijvoorbeeld voor het beantwoorden van vragen of het oplossen van complexe vraagstukken). Wij kunnen uw organisatie ook compleet ontzorgen. In dit laatste geval is het niet nodig om zelf software aan te schaffen.

Naast het maken, bieden wij ook ondersteuning bij het beheren van de toepasbare regels. Het gaat hierbij om het doorvoeren van wijzigingen. Bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt of als er aan de kant van het DSO-LV iets verandert. Omdat wij meerdere bevoegd gezagen als klant hebben kunnen wij hierin een signalerende rol vervullen en preventieve maatregelen nemen. Wij werken met een meldingenregistratiesysteem. Indien gewenst werken wij op basis van een SLA (Service level Agreement). Hierin leggen we afspraken vast over onder meer reactie- en oplostijden, management rapportages en licenties voor het gebruik van software.

Profiterend van onze jarenlange ervaring met zowel OLO als het DSO, bieden wij ook management consultancy diensten aan.

Dit betreft onder meer

  • Begeleiding en advies inzake inkoop trajecten;
  • Programma management;
  • Projectmanagement voor digitalisering en proces automatisering.

Op dit moment zijn wij bijvoorbeeld bezig voor de gemeente Apeldoorn. Dit betreft de inkoop van software voor het maken van planteksten en toepasbare regels en de implementatie daarvan. Tevens zijn we betrokken bij de werkplaats aanpak van zowel de VNG als het ADS programma. In de werkplaatsen delen wij onze ervaringen en zij bieden ons de kansen om samenwerkingsverbanden aan te gaan.  

Graag gaan we met u in overleg om te bespreken wat uw huidige situatie is en wat uw wensen zijn. Vervolgens kunnen wij een combinatie van de bovengenoemde diensten (Trainen, Maken, Beheren en Management Consultancy) als maatwerk aanbieden. Dit kan op basis van nacalculatie, strippenkaarten, vaste prijzen of een combinatie daarvan. Indien u zelf (nog) geen software heeft aangeschaft kunnen wij u ook van dienst zijn.