Home » Toepasbare regels

Toepasbare regels

DSO omgevingsloket

Door het maken en beschikbaar stellen van toepasbare regels kan een bevoegd gezag het huidige diensten niveau behouden en uiteindelijk verbeteren. Dit leidt tot tevreden burgers en bedrijven en het voorkomt onnodig veel vragen aan de interne organisatie. Lees hier meer over toepasbare regels op de website van Aan de slag met de Omgevingswet.

Toepasbare regels zijn begrijpelijke vertalingen van juridische regels uit de wet. In de vorm van vragenbomen worden zij digitaal beschikbaar gesteld via het Omgevingsloket. Hiermee kan een initiatiefnemer online checken wat kan en wat mag op een locatie. Verder kan de initiatiefnemer bepalen welke informatie hij of zij dient aan te leveren voor de vergunningaanvraag. Ook kan een initiatiefnemer zien welke voorwaarden worden gesteld aan de uitvoering van een activiteit. Dit zijn de zogenaamde maatregelen op maat.

In het kader van de Omgevingswet worden tientallen rijksregels gedecentraliseerd. Deze rijksregels zijn als bruidsschat beschikbaar gesteld in de vorm van een functionele structuur. De gedecentraliseerde juridische en toepasbare regels zijn hierin opgenomen.

De gedecentraliseerde regels zijn landelijk gezien allemaal hetzelfde en gelden voor het hele ambtsgebied. Regel-Service biedt ondersteuning bij het geschikt maken van deze regels voor uw specifieke situatie.

Aanvullend kan Regel-Service helpen bij het maken van lokale regels. Bijvoorbeeld voor een evenementenvergunning of voor regels die specifiek voor uw regio gelden. Voorbeelden hiervan zijn regels met betrekking tot aardbevingen in Groningen of lichtvervuiling door kassen in het Westland. In bepaalde gevallen gaat het hierbij om regels die u zelf in OLO (het huidige OmgevingsLoket Online) heeft aangemaakt.

Meer informatie over onze samenwerking kunt u op deze pagina vinden.

Indien u meer informatie wilt over onze dienstverlening, dan kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen. Dit kan via onze algemene e-mail of bij één van onze specialisten.