Home » Procesaanpak

Procesaanpak

Wij helpen gemeenten en provincies met een procesmatige aanpak om aan te sluiten op de landelijke voorziening van het DSO. De input voor dit proces bestaat uit landelijk beschikbaar gestelde informatie en uit de lokale regels, geometrieën en verordeningen uit uw specifieke situatie. Voor het maken van toepasbare regels maken we gebruik van een bewezen set met richtlijnen en een Regel-Bibliotheek, waarin we juridische teksten en de bijbehorende toepasbare regels opslaan en beheren ten behoeve van hergebruik.

Voorbeeld van een procesaanpak

Kennissessies

Wij beginnen met kennissessies. Met onder andere de volgende onderwerpen: Omgevingswet, het loket, integrale aanpak, alles over toepasbare regels, Bruidsschat, annoteren, RTR, functionele structuur, STTR standaard, oefen casussen en een demo in software.

Trainen en oefenen

Daarna volgen trainingen bestaande uit meerdere sessies. De training is bedoeld om ervaring op te doen met de software. Aan de hand van diverse artikelen leert het bevoegd gezag te werken met de software. In de training maken we gebruik van de volgende opzet:

  • Voordoen
  • Meedoen          
  • Zelf doen     

Wij laten zien hoe een toepasbare regel wordt gemaakt in de software. Vervolgens gaan we samen een artikel uitwerken.

Maken toepasbare regels

Wij modelleren zelf artikelen. Hoeveel artikelen wij modelleren is naar keuze. Hierbij vindt afstemming plaats welke regels al bestaan en kunnen worden gebruikt, of er lokale regels toegevoegd moeten worden en waar de regel werking moet gaan hebben. Vervolgens nemen wij de gemeente of provincie per artikel mee hoe de toepasbare regel is opgezet en welke stappen uitgevoerd moeten worden bij publicatie.

Evalueren en support

Samen evalueren wij de gezette stappen en ontwikkelde “best practices” toepasbare teksten. Vervolgens bepalen wij samen hoe de ontwikkelde aanpak en kennis het beste kan worden geïmplementeerd in de organisatie. Hierin geven wij praktisch advies hoe de aanpak kan voortzetten en hoe de rest van de organisatie hierop kan aanhaken.

Gemeente Flevoland, referentie van regel-Service toepasbare regels Gemeente Almelo referentie regel-Service Gemeente Rijssen-Holte referentie regel-Service